Grinneröds byalag

Grinneröds byalag är en grupp under Ljungskileortens hembygdsförening.

Byalaget – vad vi gör

Genom intervjuer och annan dokumentation ta till vara kunskap om det som varit. Fortsätta torpinventering. Göra kunskapen tillgängligt för alla.
Värna kulturarvet och med det som grund väcka intresse för bygdens framtid. I programarbetet företräda socknen samt ansvara för vandringar. Helst en aktivitet i alla socknar varje år. ”

Ovanstående text finns i Ljungskileortens hembygdsförenings beskrivning.

Kontakta byalaget: ingrid@kennborn.se