Medborgarförslag – Gång och cykelväg

Bylaget har skickat in nedan medborgarförslag samt fått ett första beslut från Kommunstyrelsen som finns att läsa på denna länk.

MEDBORGARFÖRSLAG till Uddevalla kommun.

Kunna cykla och gå på ett säkert sätt mellan Grinneröds korsväg i Uddevalla kommun och Ström i Lilla Edets kommun.

Vi vill kunna ta oss fram med cykel eller promenera längre sträckor på väg 167. Därför vill vi snarast få en gång och cykelväg mellan Grinneröds korsväg och Ström i Lilla Edet. Det är farligt att cykla och gå på denna väg. Mellan Grinneröds korsväg fram till avtagsvägen till Måröd ca 5 km tar det ca 7 minuter med bil. Det innebär i nuläget ofta möte med 15 stora lastbilar. När nya tillstånd (att ta ut grus) träder i kraft kommer enligt ansökan transportbilar med grusprodukter att köra var 4 minut. Vägen är smal för dessa stora fordon. Det är mycket både stora lastbilar/långtradare och personbilar som kör mellan E45 och E6 inte bara morgon och eftermiddag utan även hela dagen. Pendlingen har ökat. Pilgrimsleden d.v.s. vandrare från Hjärtum ut mot kusten (eller i motsatt riktning) går också denna väg.

Redan på 1970-talet klassades vägen att vara Sveriges sämsta länsväg, och både väghållare och allmänheten önskade att vägen skulle byggas om och bli rakare och bredare. Eftersom det då var två län kom de aldrig överens vem som skulle betala, men nu när det är ett län borde det gå lättare. I samband med landsbygdsplanen 2014 lyftes gång och cykelväg upp men inget har hänt. Vid varje möte med allmänheten i södra Uddevalla kommer frånvaron av säker gång och cykelväg upp. Eller snarare möjlig gång och cykelväg. Ett annat argument för att vägen bör breddas är att det delas ut extra stöd att köpa el-cyklar för att man skall kunna pendla till sina arbeten. Det finns ingen säker väg eller cykelväg om man vill ta sig österut.

Att ta sig mellan södra delen av kommunen mot Hjärtum och Lilla Edet fodras för närvarande bil. Det finns inte någon kollektivtrafik endast via Uddevalla och Trollhättan vilket tar ca 5 1⁄2 timma.

Nu är det dags för kommunen att gemensamt med Lilla Edets kommun prioritera denna väg inför Trafikverket.

För innevånarna i Grinneröds socken 20191120